VERNISSAGE LÖRDAG 9 FEBRUARI KL 11 – 14

MARGARETA MANNERVIK PAPER ART
ULRIKA WALLIN SVARTBRÄND KERAMIK
9 – 27 FEBRUARI 2013
VERNISSAGE LÖRDAG 9 FEBRUARI KL 11 – 14

D E R G Å R D S G A L L E R I E T, V I D L E R U M S B I B L I O T E K Alingsåsvägen 9, 443 80 Lerum Måndag – torsdag 9 – 19, fredag 9 – 17, lördag 10 – 14, söndag 12 – 15

Inbjudan som PDF, klicka här…